Schemat organizacyjny PODM

Schemat organizacyjny zespołu placówek
pn. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA
METODYCZNO-PROGRAMOWEGO w TRZEBNICY

Placówka doskonalenia
przeznaczona dla wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
terenu Powiatu Trzebnickiego

Dyrektor PODM-P
jest równocześnie dyrektorem ODM-P i kierownikiem Biblioteki
arrow-down  arrow-down

Ośrodek Doradztwa Metodyczno – Programowego w Trzebnicy (ODM-P)

Cel działania:

• organizowanie, inicjowanie, wspomaganie działań podnoszących poziom kompetencji zawodowych nauczycieli, służących poprawie jakości oświaty i poziomu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.


Doraźnie na umowę-zlecenie:
- nauczyciele konsultanci, nauczyciele metodycy.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy
(Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej)

Cel działania:

• stworzenie dostępu do wiedzy i informacji, zaspokojenie i rozwijanie potrzeb nauczycieli i innych pracowników oświaty w procesie kształcenia i samokształcenia;

• zaspakajanie potrzeb kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego.


Pracownicy: nauczyciele bibliotekarze – 3 etaty