Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyficznymi zaburzeniami językowymi u dzieci i ich wpływem na naukę w szkole. Zagadnienie afazji zostanie przybliżone poprzez studium indywidualnego przypadku.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:
– wie, czym jest afazja u dzieci i jakie są jej objawy;
– różnicuje afazję od innych zaburzeń mowy;
– wie, w jaki sposób zaburzenia językowe wpływają na naukę w szkole oraz funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej;
– potrafi zinterpretować opinię i orzeczenie z poradni;
– wie, jak wspomóc dziecko z zaburzeniami językowymi podczas lekcji.

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisy na szkolenie przyjmowane będą tylko i wyłącznie na podstawie formularza, zamieszczonego TUTAJ. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w formie doskonalenia przyjmowane będą do dn. 14 lutego br. lub do wyczerpania miejsc. Po zgłoszeniu proszę czekać na potwierdzenie udziału w warsztatach. Koszt udziału w zajęciach wynosi 40 zł. Wpłaty proszę dokonywać na wskazane w formularzu konto bankowe - obowiązuje przedpłata do dn. 14 lutego br.

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz nazwę formy doskonalenia. Wpłaty nie będą przyjmowane w placówce.

Uczestnicy szkolenia otrzymają faktury i zaświadczenia.